Blog Image

Zorgteam De Brenne

Avi-niveaus bepalen

lezen Posted on Sat, January 18, 2020 17:29

Leesniveaus bepalen door AVI-testen.

Het leren lezen van kinderen begint met een goede technische leesvaardigheid.

Dit is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen.

Het is belangrijk dat kinderen niet alleen nauwkeurig, maar ook vlot leren lezen.

Met de nieuwe AVI-toetsen volgen we de technische leesontwikkeling van uw kind op een vastgestelde, betrouwbare manier.

Met dit nieuwe systeem meten wij  nauwkeuriger het leesniveau van uw kind.

Hoe werken deze AVI-toetsen?

Met de toetsen “technisch lezen” bepaalt de leerkracht klassikaal van alle leerlingen

hun technisch leesniveau (Stap 1). Uit die toetsen volgt het nieuwe AVI-niveau. Leerlingen die voldoende scoren op dit boekje worden niet verder getest en krijgen “klasniveau”, ook al zouden sommigen hoger kunnen scoren. Op die manier proberen we concurrentie tegen te gaan. We blijven immers het leesplezier stimuleren en niet de strijd om het hoogste niveau te bepalen.  Dit AVI-niveau gebruiken de leerlingen om tijdens de gezamenlijke leesmomenten een juist boek te gaan kiezen uit onze boekenboom.

Zwakkere lezers en/of de leerlingen waarover twijfels ontstaan, die geen klasniveau bereikten met de boekjes,  worden verder getoetst met de “Drie-Minuten-Toets” en de “AVI-leeskaarten”.

Zo krijgt de leerkracht meer diagnostische informatie en komen we tot een niveau dat hoort bij dat kind.  (Stap2). Deze info geeft ons de kans om kinderen verder technische leestraining geven.aangepast traject rekenen

Curriculumdifferentiatie Posted on Wed, September 04, 2019 17:59

REKENEN:

Heel wat kinderen uit de lagere school (maar ook veel volwassenen) hebben er moeite mee. Rekenproblemen worden binnen de klas dan ook zo goed mogelijk aangepakt.

Ondanks de vele extra inoefening, de verlengde instructie, de interne en externe zorg blijft het probleem bij sommigen erg hardnekkig. Op het einde van de vierde of de vijfde klas voelen deze leerlingen soms dat het echt te veel wordt.

In het vijfde en het zesde leerjaar wordt rekenen nog lastiger en steeds vaker worden deze leerlingen geconfronteerd met lage cijfers. Hun zelfbeeld kan hier erg onder lijden.

Vanaf het 5de leerjaar is onze wiskundemethode verdeeld in 4 groepen. We spreken vanaf nu van “het vier-sporenbeleid.â€In groep 4 zitten die leerlingen waarvoor rekenen echt een moeilijk vak blijft. Zij volgen een apart traject wiskunde : “het B-trajectâ€.

Wat verstaan we onder het “B-traject†wiskunde?

Het kind volgt meestal de start van de les met de algemene instructie. Alle kinderen, in welke groep ook, werken aan hetzelfde onderwerp van wiskunde. De kinderen van groep 4 (B-traject) blijven heel de les geleid werken samen met de leerkracht aan oefeningen. Er wordt gedifferentieerd in hoeveelheid en soms ook in moeilijkheid. Indien de leerstof wat te hoog gegrepen is, krijgen die kinderen aparte blaadjes (vlotjes genoemd) om de basisleerstof verder in te oefenen. Enkele lesuren per week gaat dat kind naar de zorgjuf van het 5de en 6de leerjaar (juf Herta) waar het wiskundelessen krijgt uit geselecteerde leerdoelen. Het worden haalbare taken voor het kind en er worden vooral accenten gelegd op praktische wiskunde. Deze taken bereiden de leerlingen voor op een vlotte overgang naar het secundair beroepsonderwijs.

Toetsen en rapportering.

Vanzelfsprekend krijgt dat kind ook aangepaste toetsen. Dit leidt tot positieve resultaten, wat erg belangrijk is voor haar (zijn) welbevinden.

Hoe gaat het verder na het basisonderwijs?

Leerlingen die de stap zetten naar het B-traject voor wiskunde worden op het einde van het zesde leerjaar besproken in de klassenraad. Deze kinderen zijn zeer goed voorbereid op het beroepsonderwijs en de school geeft hen meestal de raad om in het secundair in het 1ste leerjaar B te starten.

Indien de klassenraad besluit dat 1B voor het kind de beste optie is, wordt het getuigschrift lagere school niet overhandigd in de basisschool. Zij krijgen het getuigschrift na het eerste leerjaar B.Daarna stromen ze door naar het 2de jaar beroepsonderwijs.