Leesniveaus bepalen door AVI-testen.

Het leren lezen van kinderen begint met een goede technische leesvaardigheid.

Dit is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen.

Het is belangrijk dat kinderen niet alleen nauwkeurig, maar ook vlot leren lezen.

Met de nieuwe AVI-toetsen volgen we de technische leesontwikkeling van uw kind op een vastgestelde, betrouwbare manier.

Met dit nieuwe systeem meten wij  nauwkeuriger het leesniveau van uw kind.

Hoe werken deze AVI-toetsen?

Met de toetsen “technisch lezen” bepaalt de leerkracht klassikaal van alle leerlingen

hun technisch leesniveau (Stap 1). Uit die toetsen volgt het nieuwe AVI-niveau. Leerlingen die voldoende scoren op dit boekje worden niet verder getest en krijgen “klasniveau”, ook al zouden sommigen hoger kunnen scoren. Op die manier proberen we concurrentie tegen te gaan. We blijven immers het leesplezier stimuleren en niet de strijd om het hoogste niveau te bepalen.  Dit AVI-niveau gebruiken de leerlingen om tijdens de gezamenlijke leesmomenten een juist boek te gaan kiezen uit onze boekenboom.

Zwakkere lezers en/of de leerlingen waarover twijfels ontstaan, die geen klasniveau bereikten met de boekjes,  worden verder getoetst met de “Drie-Minuten-Toets” en de “AVI-leeskaarten”.

Zo krijgt de leerkracht meer diagnostische informatie en komen we tot een niveau dat hoort bij dat kind.  (Stap2). Deze info geeft ons de kans om kinderen verder technische leestraining geven.